Huisregels VvE Forum

VvE-Forum.nl is onderdeel van VvE Media B.V. Hieronder treft u de gedragsregels en gebruikersvoorwaarden van VvE-forum.nl. Telkens als wordt gesproken over VvE-Forum.nl, wordt daarmee zowel VvE Media B.V. als de redactieleden van het forum bedoelt.

Op elke bezoeker en/of geregistreerde gebruiker (hierna: bezoekers) zijn een aantal gebruikersvoorwaarden en gedragsregels (hierna ook: de voorwaarden) van toepassing. Door het bezoeken van het forum of andere pagina’s op de website, door het aanmaken van een account of door het deelnemen aan een discussie op het forum, ga je met deze gedragsregels en gebruikersvoorwaarden akkoord.

VvE-Forum.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, zonder de bezoekers daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Wijzigingen worden bijvoorbeeld doorgevoerd indien discussies op het forum of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Als bezoeker verklaar je je op voorhand akkoord met die wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig zelf te checken of er iets gewijzigd is in de voorwaarden.

Gebruikersgegevens

Bij registratie en bij iedere posts wordt je IP-adres en e-mailadres in onze database opgeslagen en aan je account alsmede aan je post gekoppeld. Deze informatie wordt in beginsel niet zonder toestemming aan derden doorgegeven, tenzij politie of justitie hierom vraagt, de rechter dat beveelt of er evident sprake is van onrechtmatig gedrag op het forum. De bezoeker vrijwaart VvE-Forum.nl voor eventuele schade die het gevolg zou kunnen zijn van een forumhack of misbruik door derden.

Gedragsregels

Dit forum is bedoeld voor iedereen die wil discussiëren of informatie wil inwinnen over Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Forumposts die geen verband houden met dat hoofdonderwerp kunnen worden verwijderd. Iedere bezoeker is gehouden eraan bij te dragen dat het forum informatief, aangenaam en interessant blijft. De bezoeker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij of zij op het forum plaatst of heeft geplaatst. VvE-Forum.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken gebruikers te waarschuwen en tijdelijk of definitief de toegang tot het forum te ontzeggen door middel van een ban, de bijdragen in te korten, te censureren, te anonimiseren en/of te verwijderen.

Voorts geldt het volgende:

 • Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken.
 • Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van andermans of een valse identiteit is niet toegestaan.
 • Het gebruik van meer dan één (1) gebruikersnaam is niet toegestaan.
 • Het gebruik van een e-mailadres als gebruikersnaam is niet toegestaan.
 • Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie en in uitzonderlijke gevallen andere derden worden verstrekt.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) in bijdragen te vermelden.
 • Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen op het forum of allerlei commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten al dan niet door gebruik te maken van niet aan de discussie bijdragende hyperlinks naar websites (zie ook hierna onder ‘professionals’).
 • Het is niet toegestaan bijdragen te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
 • Bijdragen mogen niet te lang zijn en maar één (1) keer worden geplaatst.
 • Belastende uitlatingen dienen altijd te worden onderbouwd.
 • Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde ‘schreeuwen’) is niet toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en smileys.
 • Het is gebruikers niet toegestaan te chatten op het forum.
 • Het is niet toegestaan om foto’s (of andere beeltenissen) van anderen en/of bedrijven op dit forum te plaatsen.
 • Gebruikers mogen alleen bijdragen plaatsen waarvan zij de (auteurs)rechten hebben of voor welke zij toestemming hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit betekent dat het niet toegestaan is om (nieuws- of andere) berichten geheel of grotendeels over te nemen (van andere websites) en deze te posten op het forum. Wel is toegestaan een enkele zin of een link naar het bericht te plaatsen. De gebruiker vrijwaart VvE-forum.nl voor overtreding van deze bepaling. In geval van (mogelijke) schending van auteursrechten van derden verklaard de gebruiker zich er op voorhand mee akkoord dat zijn gegevens aan die derde worden verstrekt. Er zal wel eerst hoor-en-wederhoor worden toegepast.
 • Gebruikers van het forum dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.
 • Het is gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van proxy’s en tijdelijke e-mailadressen (zogenaamde tempmail).
 • Alvorens een nieuw topic te starten dienen gebruikers te controleren of er al soortgelijke topics op het forum staan.
 • Gebruikers zullen zich in een discussie beperken tot het onderwerp.

Professionals

Professionals zijn op VvE-Forum.nl van harte welkom. Zij kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan discussies, en in veel gevallen inhoudelijk iets toevoegen. De professional dient zich er echter van bewust te zijn dat het niet is toegestaan om reclame te maken, dient uitsluitend (net als alle andere gebruikers) ‘on-topic’ bij te dragen en mag in geen geval actief werven. Wel is het toegestaan om een bedrijfslogo als ‘avatar’ te gebruiken of een link naar de eigen website in de handtekening te plaatsen. Let op: die link mag uitsluitend in de standaard handtekening worden geplaatst en niet in een post zelf. De professional dient er bovendien van op de bewust te zijn dat hij onder een vergrootglas van forumgebruikers ligt: men verwacht al snel dat de professional aan het werven is. Extra oplettendheid is dus vereist. In elk geval wordt ieder misbruik (werving, onnodig of tegen de regels in linken, etc.) onmiddellijk bestraft door middel van verwijdering, en bij herhaling een (permanente of tijdelijke) ban.