Welkom/Forums/Beheer en Bestuur/Hoe met begroting en MJOP omgaan nu ALV af/goedkeuring uitgesteld is?