Welkom/Forums/Beheer en Bestuur/Kan “besluit” bij onvoldoende quorum overgedragen worden naar 2-de vergadering