Welkom/Forums/Beheer en Bestuur/Kan het vve bestuur een appartement eigenaar royeren?