Welkom/Forums/Beheer en Bestuur/Nieuwe beheerder contracteren buiten de ALV