Welkom/Forums/Beheer en Bestuur/Probleem met bestuursfuncies verdelen