Welkom/Forums/Beheer en Bestuur/Voorzitter machtigt een ander